Tag Archives: Watykan

<p><strong>Watykan</strong>, oficjalnie <strong>Państwo Watykańskie</strong> (ang. <em>Vatican City State</em>, wł. <em>Stato della Città del Vaticano</em>, łac. <em>Status Civitatis Vaticanæ</em>) – miasto-państwo, enklawa w <a href="https://zaczytajsie.pl/tag/rzym/">Rzymie</a> we <a href="https://zaczytajsie.pl/tag/wlochy/">Włoszech</a>. Jednocześnie najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni i najmniejsze pod względem ludności.</p> <p>Państwo Watykańskie zostało założone po podpisaniu paktów laterańskich między Stolicą Apostolską a Włochami 11 lutego 1929 roku. Zostały one ratyfikowane 7 czerwca 1929 r. Jego charakter jako suwerennego państwa odrębnego od Stolicy Apostolskiej jest powszechnie uznawany na mocy prawa międzynarodowego.</p> <p>Kościół katolicki realizuje swoją misję przez lokalne Kościoły rozprzestrzenione na całym świecie, jak i za pośrednictwem swojego rządu centralnego. Składa się na to papież i departamenty, które pomagają mu w wypełnianiu obowiązków wobec Kościoła powszechnego (określonych jako Stolica Apostolska lub Stolica Apostolska). Struktury Watykanu są zredukowane do minimum niezbędnego do funkcjonowania.</p> <h2>Geografia</h2> <p>Watykan leży tuż za prawym brzegiem Tybru na niewielkim wzniesieniu, części starożytnego Montes Vaticani (Wzgórze Watykańskie), na którym zbudowano kilka willi w czasach przedchrześcijańskich. Watykan obejmuje terytorium o powierzchni 0,44 km kwadratowych. Jest częściowo otoczony murami. Istnieje pięć wejść do Watykanu, z których każde jest strzeżone przez Papieskich Strażników Szwajcarskich.</p> <p>Ponieważ Watykan jest tak mały, kilka działów i biur należących do Stolicy Apostolskiej znajduje się w budynkach wokół Rzymu. Zgodnie z traktatem laterańskim budynki te mają ten sam status, uznany przez prawo międzynarodowe, jak ambasady i zagraniczne misje dyplomatyczne za granicą. </p> <h2>Populacja</h2> <p>Ludność Watykanu liczy około 800 osób, z których ponad 450 ma obywatelstwo Watykanu, podczas gdy reszta ma pozwolenie na pobyt tam, czasowo lub na stałe, bez korzyści wynikających z obywatelstwa. Około połowa obywateli Watykanu nie mieszka w Watykanie. Ze względu na swoje zawody (głównie jako personel dyplomatyczny) mieszkają w różnych krajach na całym świecie. Przyznanie lub utrata obywatelstwa, upoważnienie do życia w Watykanie.</p> <h2>Waluta i znaczki pocztowe</h2> <p>Watykan wykuwa własne monety i wydaje własne znaczki pocztowe. W związku z Konwencją monetarną z Włochami, która działała w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 29 grudnia 2000 r., monety Watykanu (z wyjątkiem monet złotych i srebrnych) są prawnym środkiem płatniczym w całych Włoszech i całej Unii Europejskiej. Państwu Watykańskie ma prawo do używania euro jako oficjalnej waluty, począwszy od 1 stycznia 1999 r. </p> <h2>Atrakcje turystyczne, czyli co warto zobaczyć</h2> <ul> <li>Plac Świętego Piotra</li> <li>Bazylika Świętego Piotra</li> <li>Krypty Watykańskie</li> <li>Muzea Watykańskie</li> <li>Kaplica Sykstyńska</li> <li>Ogrody Watykańskie</li> <li>Poczta Główna</li> </ul>

It seems we can’t find what you’re looking for.