Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania? Jak zachęcić go do podjęcia lub zmiany decyzji? Jak dokonać tego, by takiej zmiany zapragnął? Jak obronić się przed wpływem innych na nasze decyzje?

Jeśli chcesz poznać odpowiedz na te pytania, sięgnij po książkę światowej sławy eksperta w dziedzinie wywierania wpływu. Dowiesz się z niej nie tylko, jak skutecznie wpływac na ludzi, ale także jak obeinić się przed niepożądanym wpływem. Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym do osób zawodowo zajmujących się wpływaniem na innych: dziennikarzy, psychologów, kierowników, specjalistów od reklamy i marketingu, prawników, ekonomistów, wykładowców i nauczycieli.