Encyklopedia (1)

zaczytajsie

NATO

NATO, inaczej Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, inaczej Sojusz Północnoatlantycki (ang. The North Atlantic Treaty Organization) - międzynarodowy sojusz wojskowy podpisany w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r. Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Turcja,…

Continue reading...