NATO

NATO

NATO, inaczej Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, inaczej Sojusz Północnoatlantycki (ang. The North Atlantic Treaty Organization) - międzynarodowy sojusz wojskowy podpisany w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r.


Spis treści

Książki

NATO − w dwadzieścia lat po akcesji. Wspomnienia, analizy, pytania, wnioski

Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut

Pytania i odpowiedzi

Jakie kraje są w NATO?

Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Turcja, Niemcy, Hiszpania, Czechy, Polska, Węgry, Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia Północna.

Co to jest NATO?

NATO to międzynarodowy sojusz wojskowy.

Czy Polska jest w NATO?

Tak, Polska jest w NATO. Przystąpiła do traktatu w 1999 roku. W tym samym roku do NATO przystąpiły również Czechy i Węgry.

Czy Ukraina jest w NATO?

Ukraina nie jest członkiem NATO.

Co oznacza skrót NATO?

Słowo NATO pochodzi od angielskiego The North Atlantic Treaty Organization, co można przetłumaczyć jako Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego.

Czy Litwa jest w NATO?

Tak, Litwa jest w NATO od 2004 roku. W tym samym roku oprócz Litwy do NATO przystąpiła Bułgaria, Estonia, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia.