Zasada dowodu społecznego może być wykorzystywana do skłaniania ludzi do uległości […].