Zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych stwierdzono silne przejawy naśladownictwa przy działaniach […].