Społeczny dowód słuszności wydaje się więc najsilniejszy, kiedy pochodzi od wielu różnych osób.