Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele.