Autorzy reklam uwielbiają informować nas o tym, że dany produkt osiąga “największą” […] sprzedaż […], dzięki czemu nie muszą nas wprost przekonywać, że jest to produkt najlepszy.